Infart till parkeringsgaraget Kyrkoherden. Husets fasad är gul och grå.

    Begränsad framkomlighet vid p-hus Kyrkoherden

    Måndagen den 4 september påbörjas arbetet med att tvätta fasaden i kvarteret Kyrkoherden. Arbetet kan innebära begränsad framkomlighet, kör extra försiktigt.

    Arbetet beräknas pågå fram till och med fredagen den 8 september.

    Publicerad den:

    Senast ändrad: