Flygfoto över tomten där Limabacka förskola ska byggas. Tomtgränsen är markerad 

  Upphandling av ny förskola i Limabacka

  Nu öppnar vi möjligheten att ansöka om att få lämna anbud för byggnationen av en ny förskola i norra Varberg. Med två våningar och plats för 160 barn ska den möta behovet av förskoleplatser i det växande Värö.

  Förskolan, som byggs på uppdrag av Varbergs kommun, kommer placeras på fastigheten Värö-Backa 2:4 längs Gamla Buavägen i Limabacka. Den kommer ha 8 avdelningar med plats för 160 barn och en utemiljö på ca. 6400 kvadratmeter som ansluter mot skogsområdet söder om fastigheten. Utöver hemvister ska bland annat mottagningskök samt administrations- och personalytor rymmas i byggnaden.

  Byggstarten planeras till våren 2024 och överlämning till verksamheten ska ske sommaren 2025.

  Läs mer på projektsidan för Limabacka förskola.

  Upphandlingsprocess

  Upphandlingen för förskolan görs genom förhandlat förfarande med föregående annonsering. Denna form av förfarande görs i två steg där intressenter först ansöker om att få lämna anbud. I nästa steg bjuds de leverantörer som uppfyller kraven i upphandlingsdokumenten in att lämna anbud.

  Sista ansökningsdag 5 november

  Ansökan nås via TendSign och där finner ni mer information samt instruktioner. Sista ansökningsdagen är den 5e november 2023.

  Publicerad den:

  Senast ändrad: