En blå glasmedaljong med en fågel och två människor.

  En glasmedaljong som hittats vid den arkeologiska förundersökningen. Foto: Kulturmiljö Halland

  Byggstarten för Skällinge räddningsstation försenas

  Byggnationen av den nya räddningsttationen i Skällinge var planerad att starta under senhösten men har försenats av två anledningar. En överprövad upphandling och arkeologiska fynd i området.

  Upphandlingen som gjordes i september har överprövats, saken ligger nu hos förvaltningsrätten för avgörande.

  Arkeologiska fynd på platsen

  I augusti genomförde Kulturmiljö Halland en arkeologisk förundersökning på fastigheten där den nya räddningsstationen ska ligga, vilket Hallands Nyheter skrev en artikel om i mitten av september. I området kring Skällinge har man tidigare hittat fornlämningar och under förundersökningen gjorde man alltså ytterligare fynd. Bland annat spår av en boplats från järnåldern och några mer sentida fynd från 1500–1600-talet.

  En rund knapp med mönster som liknar en blomma.

  Klotknapp i silver bland de arkeologiska fynden. Foto: Kulturmiljö Halland

  Kulturmiljö Halland rekommenderar Länsstyrelsen att fatta beslut om en fullständig arkeologisk undersökning innan den nya räddningsstationen byggs.

  När blir det byggstart?

  Den frågan har vi inte svar på i skrivande stund men när vi får besked uppdateras tidplanen på projektsidan med information och prenumeranter får en pling i sin inkorg.

  Publicerad den:

  Senast ändrad: