Tre personer i varselväst och bygghjälm poserar på en byggarbetsplats. I bakgrunden en minigrävmaskin, en orange container och fasaden på nybygget. 

  Från vänster: Malin Olsson Arbetsledare Tage & Söner, Oskar Bank Norén Miljösamordnare VFAB, Débora Tomaszewski Rådgivare Miljömärkning Sverige AB.

  Miljömärkning Sverige kom på besök

  I projektet Limabacka gruppbostad arbetar vi mot att miljömärka byggnaderna enligt Svanen. Nu närmar sig slutfas i projektet och vår miljösamordnare Oskar Bank Norén träffade representanter från Svanen, Miljömärkning Sverige på byggarbetsplatsen.

  Vi fångade Oskar efter mötet för att höra hur det går för oss i arbetet mot att Svanenmärka?

  Hej Oskar! Först ber vi dig förklara, vad innebär en Svanenmärkning?

  - Det innebär att det ställs krav på bland annat energianvändning, kemiska produkter, byggprodukter och en rad olika innemiljöfaktorer som är relevanta för människors hälsa och för miljön. Det är ett bra sätt att få en kvalitetsstyrning i byggprocessen.

  Varför är det viktigt?

  - Inom bygg- och fastighetssektorn har vi ett ansvar att arbeta för en minskad miljöpåverkan i samtliga skeden av en byggnads livscykel. Att arbeta med Svanenmärkning är en åtgärd.

  Varför kom Miljömärkning Sverige på besök?

  - Miljömärkning Sverige har hand om Svanen och gör platsbesök på varje projekt som har som mål att miljömärkas. Nu var det vår tur. Vi gick igenom dokumentation och hade en rundvandring på bygget där de tittade på om kraven uppfylldes. De tittade också på bland annat underlag för beräkningar, original till inskickade intyg, mätprotokoll, inköpsstatistik och liknande.

  Nu är Limabacka gruppbostad snart klar, vad har varit mest utmanande i arbetet mot en Svanenmärkning?

  - Dokumentationen. Allt måste dokumenteras på rätt sätt och det gäller att inte missa något. Kriterierna för Svanenmärkta byggnader är en kombination av 41 obligatoriska krav och 14 poängkrav. De obligatoriska kraven måste uppfyllas och för varje poängkrav som uppfylls ges en viss poäng. Sen räknar man samman detta och för att licens ska erhållas måste en viss poängsumma uppfyllas. Detta skulle jag säga har varit mest utmanande. Det krävs ständig dialog med både Svanen och entreprenören, vilket funkat toppen, så det känns tryggt ändå.

  Hur går det för oss, ser vi ut att klara certifieringen?

  - Jag vill inte ta ut segern i förskott. Men jag kan säga att efter mötet med Miljömärkning Sverige känns det mycket bra. Vi har koll på läget och entreprenören gör ett kanonjobb! Om det fortsätter så här så ska det inte vara några konstigheter.

  Är det fler kommunala projekt där vi arbetar för en Svanenmärkning?

  - Ja, vi har totalt fem kommunala projekt med denna ambition. Tre där vi är licensinnehavare: Limabacka gruppbostad, Limabacka förskola och Bläshammar förskola. Samt två partneringsprojekt där entreprenören står på licensen. Det är Håstensskolan och Tångabergsskolan.

  Slutligen, är det något annat viktigt du vill lyfta?

  - Jag vill gärna lyfta att det känns bra att arbeta med Svanen av flera olika aspekter. Svanenmärket har en hög kännedom och trovärdighet och blir en kvalitetsstämpel. Det är ett bra sätt att kommunicera miljöarbete och det ger ett bättre utgångsläge inför framtida miljökrav från myndigheterna. Arbetet ökar kännedomen och väcker miljöengagemang i såväl branschen som hos individen.

  Publicerad den:

  Senast ändrad: