Entreprenör klar för ombyggnad av Rotundan

  Arbetet med Rotundan har pågått sedan september 2023. Projektet är uppdelat i två delar, underhållsarbete och utveckling. Den 8 januari skrevs kontrakt med MTA för det senare.

  Rotundan uppfördes 1937. Sedan dess har den renoverats och utvecklats vid flertalet tillfällen. Under hösten 2023 påbörjade hamn- och gatuförvaltningen, Varbergs kommun underhållsarbeten som säkerställer byggandens kondition i många år framöver. Även en gammal vacker detalj med takfönster ska återställas, vilka kommer ge fint ljusinsläpp i salen.

  Från och med februari 2024 ansluter MTA till Rotundan och startar ombyggnaden som utvecklingsprojektet innebär.

  Ett historiskt foto från 1940-talet på Rotundan när det var en öppen dansbana. Foto av: Björkström Gustaf Henrik Hallands kulturhistoriska museum.

  Detta foto är taget mellan 1040-1949. Det var när Rotundna var en öppen dansbana. Här syns takfönstren som nu ska återställas. Foto: Björkström Gustaf Henrik Hallands kulturhistoriska museum.

  En uppgraderad festlokal

  Lokalerna ska byggas om för att möta dagens behov av faciliteter. Ett beredningskök och toaletter kommer installeras och lokalen ska vinterbonas. En glasgång som knyter samman Sparbankshallen med Rotundan ska byggas. Gången kommer ge gästerna möjlighet att ta sig mellan byggnaderna utan att behöva ta på sig ytterplagg.

  En planskiss över hur den ena delen av Rotundan kommer att byggas om. Ytan är fördelad mellan beredningskök, 

  Skiss över hur faciliteterna fördelas i den delen av Rotundan som ska byggas om.

  Projektet klart till sommaren

  Hamn- och gatuförvaltningen beräknas vara klara med underhållsarbetet under våren. Sen fortsätter MTA och färdigställer projektet. Sommaren 2024 beräknas projektet stå klart och vår hyresgäst, Arena Varberg kan ta emot stora middagar, möten och dansanta gäster i Rotundan igen!

  En rund träbyggnad med fönster runt. En grusad väg leder fram till byggnaden, träd kantar gången.

  Rotundan så som den såg ut innan underhållsarbetet startade hösten 2023.

  Publicerad den:

  Senast ändrad: