Kontrakt signerat för bygget av Limabacka förskola

  Torsdagen den 25 januari skrevs kontrakt med Skanska. Under våren 2024 påbörjas bygget av den nya förskolan i Limabacka. En förskola i två plan med plats för 160 barn, vilka får en utemiljö indelad i lekzoner – där den vilda delen hamnar i skogsbrynet!

  - Väröbacka växer och kommunen är i behov av fler förskoleplatser i området så det känns bra att vi snart är i gång, säger Niclas Hinders, byggprojektledare, Varbergs Fastighets AB. Vi ser fram emot att bygga den nya förskolan tillsammans med Skanska.

  Förskolan, som byggs på uppdrag av Varbergs kommun, kommer ha 8 avdelningar fördelat på två plan. Utformningen är baserad på tidigare konceptförskolor i kommunen. Barnen kommer att få en utemiljö på 6400 kvadratmeter som ansluter mot skogsområdet söder om fastigheten.

  Två personer står intill varandra, skakar hand och tittar in i kameran. I bakgrunden syns havet och kallbadhuset.

  Från vänster: Jan-Anders Elmgren projektchef, Skanska och Niclas Hinders, byggprojektledare, Varbergs Fastighets AB.

  Upphandlingen har genomförts genom förhandlat förfarande med föregående annonsering. Kontrakt har signerats med Skanska vilka är upphandlade som generalentreprenör i en totalentreprenad. Bygget startar under våren 2024 och beräknas stå klar sommaren 2025.

  Mer information om Limabacka förskola finns på projektsidan.

  Flygfoto över tomten där Limabacka förskola ska byggas. Tomtgränsen är markerad 

  Det här är en markering av fastigheten där den nya förskolan ska byggas.

  Publicerad den:

  Senast ändrad: