En man i jeansskjorta står vid en whiteboard med en penna i handen. Han har skägg och ler.

  Berätta om er upplevelse

  Varje vår skickar vi ut en kundundersökning där vi ber alla våra hyresgäster att svara på några frågor. Den 17 april startar 2024 års kundundersökning. Är du hyresgäst hos oss - håll utkik i din mejlkorg!

  I kundundersökningen ställer vi frågor om exempelvis hur ni upplever lokalen ni hyr, hur vår service och kommunikation upplevs och hur ni tycker att vi fullföljer vårt uppdrag som hyresvärd.

  Vi samarbetar med Enkätfabriken, vilka kommer att ansvara för utskick av enkäten samt sammanställa utfallet. Svaren är helt anonyma. Däremot kommer vi kunna sorterat svaren på lokalens ändamål. Exempelvis kontor, restaurang eller butik.

  Era svar är viktiga

  Det högsta syftet med kundundersökningen är att ta reda på hur ni hyresgäster upplever oss. Vad ni tycker om er lokal och vår service. Resultatet ger oss information om vad vi gör bra och vad som kan förbättras. Det ger oss bättre förutsättningar att uppfylla vårt uppdrag och vår ambition att vara en god hyresvärd.

  Enäkten kommer via mejl

  Den 17 april skickas ett mejl till den e-postadress som är registrerad i vårt kundregister. Mejlet kommer från Varbergs Fastighets AB men från e-postadressen survey@enkatfabriken.com. Kundundersökningen kan besvaras under perioden 17 april – 8 maj. Under den här perioden kommer påminnelse att skickas till den som missat tidigare mejl.

  Tack för att ni tar er tid att svara på enkäten!

  Publicerad den:

  Senast ändrad: