Fastighetsteam A

    Teamet är kopplat till fastigheterna Kv Läkaren, Kv Björnen, samtliga parkeringshus, Kåsa bastu och Kiosk Getterön.

    Observera att felanmälan görs som vanligt via formuläret för felanmälan på hemsidan.

    Albin Hillbom

    Albin Hillbom

    Kommersiell förvaltare, mobilitet

    Ansvararar för hyresavtalen och för gärna dialog med er om avtals- och utvecklingsfrågor.

    E-post: Albin.hillbom@varberg.se
    Telefon: 0340-50 60 35

    Magnus Aronsson

    Magnus Aronsson

    Teknisk förvaltare

    Ansvarar för den tekniska förvaltningen såsom planerat underhåll och avtal med samarbetsparter och leverantörer.

    E-post: Magnus.aronsson@varberg.se
    Telefon: 0340-50 60 16

    Lars-Bertil Johansson

    Lars- Bertil Johansson

    Fastighetstekniker

    Ansvarar för den dagliga driften såsom tillsyn, reparationer och felavhjälpning.

    E-post: Lars-bertil.johansson@varberg.se
    Telefon: 0340-50 60 14

    Information om respektive fastighet

    Kvarteret Läkaren

    Den första fastigheten som bolaget köpte 1970. I kvarteret ligger det anrika stadshotellet tillsammans med kommersiella verksamheter inom butik och restaurang.

    Kv Läkaren - fastighetsinformation och historia

    Stadshotellet i Varberg och Varbergs torg. En pampig tegelbyggnad med svart tak med tornspira. Det stora torget i förgrunden är tomt på människor. En trädallé utanför stadshotellet.

    Kvarteret Björnen

    I kvarteret Björnen ligger Kunskapsskolan tillsammans med olika föreningslokaler, kontor och en verkstad.

    Kv Björnen - fastighetsinformation

    Kvarteret Björnen, Kunskapsskolan. Tegelbyggnaden skymtas bakom stora buskar med röda blad.

    P-hus Lorensberg

    Parkeringshus i två plan med 3- eller 10 timmars fri parkering.

    P-hus Lorensberg - fastighets- och parkeringsinformation

    Grå byggnad med stor port för in- och utfart. Omgiven av flerbostadshus med orange balkonger.

    P-hus Briggen

    Parkeringshus nära hamnen. 4 våningsplan med 17 timmars fri parkering.

    P-hus Briggen - fastighets- och parkeringsinformation

    P-hus i flera våningar reser sig mot en blå himmel. Entré för bilar och till trapphus.

    P-hus Kanngjutaren

    Vårt minsta parkeringhus med 60 platser, 10 timmars fri parkering.

    P-hus Kanngjutaren - fastighets- och parkeringsinformation

    Infarten till p-huset. Blå skyltar upplyser om kameraövervakning.

    P-hus Kyrkoherden

    Parkeringshus i två delar med passage för gående mellan. Infart från Bäckgatan och Prästgatan. 3 timmars fri parkering.

    P-hus Kyrkoherden - fastighets- och parkeringsinformation

    Infart till Kyrkoherdens p-hus, blå skyltar upplyser om parkeringstid.

    P-hus Trädgården

    Parkeringshus i fyra våningsplan med 3 timmars fri parkering. Trädgården ligger vägg i vägg med Galleria Trädgården.

    P-hus Trädgården - fastighets- och parkeringsinformation

    En grön byggnad med fasad i metall reser sig mot en blå himmel.

    P-hus Falkenbäck

    Kvarteret Falkenbäck med p-hus på nedre planen är under byggnation, beräknat färdigställt december 2023.

    P-hus Falkenbäck - byggprojekt

    Byggnation av flera stora tegelbyggnader med lägenheter. Omkring fasaden reser sig byggställningar. Ett byggstaket omgärdar området.

    Kåsa bastu

    Det lilla kallbadhuset med bastu i Kåsaviken hyrs av Kusthotellet.

    Kåsa bastu - fastighetsinformation

    Drönarbild över havsbukten. Kåsa kallbadhus ligger i skogskanten. I bakgrunden kusthotellets byggnader.

    Senast publicerad:

    Akuta ärenden

    Utanför kontorstid kopplas du automatiskt till Räddningstjänst.

    Journummer: 0340-50 60 50

    Övriga ärenden

    För avtals- eller hyresfrågor, synpunkter, kontakta vår växel så hjälper de dig vidare till rätt person.

    Växel: 0340-50 60 00