Integritetspolicy - parkering

  Du kan känna dig trygg med att Varbergs Fastighets AB, hanterar dina personuppgifter på ett respektfullt sätt. Vi hanterar inga personuppgifter i onödan, dina uppgifter riskerar inte att hamna i orätta händer.

  Varbergs Fastighets AB, (VFAB) har upprättat särskilda riktlinjer för dataskydd och vi hanterar dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning.

  För en lättare överblick har vi delat upp vår Integritetspolicy i två delar, den här för parkering och parkeringsrelaterade tjänster, en annan för vår webbplats, kundservice, nyhetsbrev med mera.

  Integritetspolicy för webbplats, kundservice och nyhetsbrev

  Vad räknas som personuppgift

  Som personuppgift räknas all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en (fysisk) person. Det gäller även bild- och ljuduppgifter om en (fysisk) person även om inga namn nämns. Krypterade eller kodade uppgifter är också personuppgifter om någon har en nyckel som kan koppla dem till en person.

  Ändamål, personuppgift och laglig grund

  Vi samlar in olika typer av personuppgifter för olika ändamål, insamlandet stödjer sig mot en laglig grund enligt dataskyddsförordningen. För parkering har vi fyra olika ändamål för insamlandet av personuppgifter och stödjer det på de lagliga grunderna intresseavvänjning, samtycke och fullgörande av avtal.

  Kameraavläsning

  ALPR-kameror läser av alla fordons registreringsskyltar vid in- och utfart i våra parkeringshus. Detta startar och avslutar parkeringstiden automatiskt.

  Personuppgift

  Registreringsnummer och del av fordon fotograferas vid in- och utfart.

  Laglig grund

  VFAB har gjort en intresseavvägning där insamling av personuppgift är nödvändig för att med det digitala systemet förenkla parkering för våra kunder, skaffa underlag för beslut samt hänvisa besökare till ledig plats. Det finns alternativa parkeringar i centrum som inte har kamera.

  Kamerabevakning

  Kamerabevakning, i alla våra parkeringshus finns kamerabevakning.

  Personuppgift

  Bildupptagning och registreringsnummer. Bildupptagning med information som direkt eller indirekt kan sammankopplas till fysisk person.

  Laglig grund

  VFAB har gjort en intresseavvägning för att förebygga och utreda brott och olyckor. Denna intresseavvägning anser VFAB väga tyngre än den inskränkning i den personliga integritet som sker under den tid som besökare uppehåller sig i ett parkeringshus. Det finns alternativa parkeringar i centrum som inte har kamera.

  Kundservice

  Kundserviceärenden som felanmälan, ärenden gällande kontrolluppgifter och övriga kundservicefrågor.

  Personuppgift

  Namn, e-postadress, adress, mobilnummer, registreringsnummer.

  Laglig grund

  Laglig grund är i dessa fall samtycke och fullgörande av avtal. VFAB anser att när kund kontaktar VFAB så har denne ingått avtal med bolaget och gett samtycke till hur VFAB hanterar personuppgifter.

  Appen P-HUS Varberg

  App för parkering.

  Personuppgift

  Namn, e-postadress, adress, mobilnummer, registreringsnummer, betalkort, inköp och köphistorik.

  Laglig grund

  Samtycke och fullgörande av avtal av avtal genom att godkänna avtal och villkor vid nedladdning av app.

  Personliga inställningar som användaren själv väljer att aktivera lagras i appen. Det kan vara meddelandeinställningar, pusch-notiser, synlighet, GPS och aktiverade platstjänster.

  Vilka delar VFAB personuppgifter med

  VFAB delar personuppgifter till samarbetspartner, det vill säga personuppgiftsbiträden. Ett personuppgiftsbiträde är det företag som behandlar insamlade personuppgifter enligt våra instruktioner.

  Personuppgiftsbiträdena kontrolleras av VFAB som säkerställer att det finns tillräckliga garantier avseende säkerhet och sekretess. VFAB har skriftliga avtal med personuppgiftsbiträdena där säkerheten garanteras. Personuppgiftsbiträdena åtar sig att följa våra säkerhetskrav, begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

  Mottagare av personuppgifter: Parkering Halland och Giant Leap (utvecklare av appen P-HUS Varberg).

  Var lagrar VFAB personuppgifter

  Ovanstående behandlingar sparas på server enbart inom EU/EES.

  Hur länge sparas personuppgifter

  VFAB sparar aldrig personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. När din bil lämnar parkeringshuset blir den enbart en siffra i statistiken.

  Dina rättigheter

  Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter vi har registrerat om dig och hur dessa används. Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till, begära begränsning av, eller invända mot vår hantering av dessa, ber vi dig kontakta oss via e-post: vfab@varberg.se

  Avseende hantering av personuppgifter som grundar sig på intresseavvägning. Din insamlade personuppgift kan återkallas genom att du kontaktar oss via e-post och gör din begäran.

  Om du inte är nöjd med hur vi har hanterat dina personuppgifter, har du rätt att anmäla detta till Integritetsskyddsmyndigheten.

  Tillgänglighetsredogörelse - parkering

  Varbergs Fastighets AB står bakom den mobila applikationen P-HUS Varberg och webbsidan för parkeringstjänster Userweb. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda dem. Tillgänglighetsredogörelsen beskriver hur P-HUS Varberg och Userweb uppfyller Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem, tidplan för åtgärder och hur du kan rapportera brister vi inte uppmärksammat till oss så att vi kan åtgärda dem.

  Tillgänglighetsredogörelse P-HUS Varberg

  Senast publicerad: