Skolgård med lekutrustning, gungställning och ramp.

  Trönninge skola - tillbyggnad

  Området Trönninge norr om Varberg växer med nya bostäder och större befolkning. Trönninge skola behöver av den anledningen utökas med en tillbyggnad för att kunna ta emot fler elever.

  Hur kommer det att bli

  Idag har skolan en kapacitet på 800 elever, en tillbyggnad förväntas tillskapa 200 elevplatser. Tillbyggnationen ska innehålla klassrum, grupprum, uppehållsytor, kapprum, toaletter, administrationsutrymmen med mera. Tillbyggnaden ska vara uppdelad i två plan.

  Tidplan

  Förstudien är klar. Just nu pågår arbetet med att ta fram ett förfrågningsunderlag. Politiskt beslut tas under hösten 2022. Ambitionen är att kunna gå ut med en upphandling under Q4.

  Senast publicerad:

  Byggstatus

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Planering och projektering

  2. Byggnation

   Ingress

  3. Besiktning

   Ingress

  4. Överlämnande/Inflyttning

   Ingress

  Projektledning

  Emma Winnberg

  Emma Winnberg

  Byggprojektledare

  E-post: Emma.winnberg@varberg.se
  Telefon: 0340 – 50 60 05

  Fakta

  Kategori

  Tillbyggnation

  Arkitekt


  BTA (Bruttoarea)


  Entreprenör


  Entreprenadform


  Byggtid