Trönninge skola - tillbyggnad

  Området Trönninge norr om Varberg växer i snabb takt och behovet av fler grundskoleplatser ökar. Trönninge skola utökas därför med en tillbyggnad som kommer ge plats åt ytterligare 200 elever.

  Vintrig drönarbild över tillbyggnaden på Trönningeskola. Hela vyn täcks av ett tunt snötäcke.

  I början av december 2023 täcktes Trönninge skola och byggarbetsplatsen av snö.

  Senaste nytt i projektet

  Under hösten 2023 nåddes milstolpen "tätt hus", vilket innebär att väggar, tak, dörrar och fönster är på plats. Nu arbetas det för fullt med att färdigställa invändigt. Utbyggnaden kommer bland annat innehålla hemvister, kapprum och lektionssalar. Projektet löper på enligt plan. Efter sportlovet ska skolans bibliotek kunna tas i bruk igen. Hela projektet planeras vara klart i juni och överlämning av nya fina lokaler till skolan sker.

  Tre personer i varselväst står utanför en skola och pekar in på ett byggområde

  Tillbyggnaden av matsalen syns till vänster om huvudentrén. Bild tagen i början av september 2023.

  Fönster återbrukas i matsalen

  Utbyggnaden av den befintliga matsalen ligger till vänster om huvudentrén. Här har befintliga fönsterpartierna plockats ur monterats i utbyggnaden. Att återbruka det som går är både hållbart och kostnadseffektivt.

  Skolgård, träd och himmel

  Träd som stod på platsen för utbygganden har flyttats och planterats om vid den västra delen av skolgården.

  Ny yta för lek och trädplantering

  Till den västra delen av skolgården har basketplan, yta för kickbike och gungor flyttats. Även träden som stod där den nya utbyggnaden är, har planterats om här. Från Lindbergsvägen, efter bron, har en temporär cykelväg anlagts längs staketet så att man säkert ska nå cykelparkeringen om man kommer från söder.

  Drönarbild över trönninge skola där den nya byggnaden finns illustrerad. i bakgrunden syns ängar och bostadsområden.

  Visionsbild över färdigt projekt. Illustration: Fredblad arkitekter

  Beskrivning av uppdraget

  På uppdrag av Varbergs kommun byggs nu Trönninge skola ut. Idag har skolan en kapacitet på 800 elever och tillbyggnaden förväntas ge ytterligare 200 elevplatser. Tillbyggnaden kommer vara uppdelad på två plan med bland annat klassrum, grupprum, uppehållsytor, kapprum, toaletter och administrationsutrymmen.

  I projektet ingår även att bygga ut den befintliga matsalen samt både nybyggnation och återställning av skolans utemiljö.

  På kommunens webbplats varbergvaxer.se kan du läsa mer om beslutsprocessen. Länk till annan webbplats.

  Skiss framtagen ur fågelperspektiv. Illustrerar var tillbyggnaden ska ligga samt till viss del utformning av utemiljön.

  Skiss över tillbyggnadens placering.

  Tidplan

  Planeringen av projektet gick snabbare än väntat och arbetena kunde därför startas upp redan i februari 2023. Beräknad byggtid är cirka 13 månader och inflyttning sker till höstterminen 2024.

  • Vår 2023: Etablering påbörjades vecka 8. I april påbörjades arbetena med den nya tillbyggnaden.
  • Sommar 2023: Under sommarlovet påbörjas utbyggnaden av den befintliga matsalen.
  • Höst/Vinter 2023: Utemiljön söder om skolan öppnas igen.
  • Höst2023/vinter 2024: Biblioteket stängs för att kunna bygga passage mellan befintlig och ny byggnad.
  • Vår/sommar 2024: Byggnationen klar och den nya utemiljön färdigställs.

  Periodvis kommer cykeltrafiken att ledas om då nuvarande cykelväg kommer att användas för byggtransporter. Vi lägger stor vikt vid att upprätthålla säkerheten när byggtrafik sker i och omkring skolområdet.

  Prenumerera på information

  Vill du vara säker på att inte missa några nyheter om tillbyggnationen på Trönninge skola? Varje gång vi lägger till ny information på den här sidan, eller nyheter om projektet får du som prenumerant en notis. För att prenumerera behöver du ange din e-postadress.

  För nya prenumerationer skickar vi ut ett bekräftelsemejl. Kontrollera därför gärna din mejl och ge samtycke till att bli prenumerant. Länk för samtycke finns i mejlet.

  I vår Integritetspolicy kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter

  Du kan när som helst välja att avsluta din prenumeration och din e-postadress raderas från vårt arkiv.

  Hantera prenumeration

  Hitta till bygget

  Våra byggprojekt är utsatta på Varbergskartan. Med hjälp av den kan du lätt navigera till platsen.

  Senast publicerad:

  Byggstatus

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Planering och projektering

  2. Byggnation

   Ingress

  3. Besiktning

   Ingress

  4. Överlämnande/Inflyttning

   Ingress

  Projektledning

  Frida Gren

  Frida Gren

  Byggprojektledare

  E-post: Frida.gren@varberg.se
  Telefon: 0340 – 50 60 26

  Fakta

  Kategori

  Tillbyggnation

  Arkitekt

  Fredblad arkitekter

  BTA (Bruttoarea)

  1900 m2

  Entreprenör

  Serneke

  Entreprenadform

  Totalentreprenad

  Byggtid

  Vintern 2023 - Sommaren 2024