Drönarbild över trönninge skola där den nya byggnaden finns illustrerad. i bakgrunden syns ängar och bostadsområden.

  Visionsbild över färdigt projekt. Illustration: Fredblad arkitekter

  Trönninge skola - tillbyggnad

  Området Trönninge norr om Varberg växer i snabb takt och behovet av fler grundskoleplatser ökar. Trönninge skola utökas därför med en tillbyggnad som kommer ge plats åt ytterligare 200 elever.

  Senaste nytt i projektet

  Under sommaren har arbetet med den nya utbyggnaden börjat ta form. Stommar, trappor, hisschakt och andra våning är på plats och arbetet med taket pågår. Milstolpen med tätt hus förväntas nås under september månad.

  Bottenvåning på en byggarbetsplats med röda stommar och betong. Brädor ligger staplade.

  Bild inifrån den nya tillbyggnaden

  Utbyggnaden av den befintliga matsalen är i gång. Bottenplattan är gjuten och framåt pågår arbete med taket. De befintliga fönsterpartierna som vetter från matsalen ska så småningom plockas ur för att monteras i den nya utbyggnaden. Att återbruka det som går är både hållbart och kostnadseffektivt

  Tre personer i varselväst står utanför en skola och pekar in på ett byggområde

  Tillbyggnaden av matsalen sker utanför huvudentren.

  Inför skolstarten kunde även den västra delen av skolgården öppnas upp igen. Dit har basketplan, yta för kickbike och gungor flyttats. De träd som tidigare stod där den nya utbyggnaden är har även planterats om här. Från Lindbergsvägen, efter bron, har en temporär cykelväg anlagts längs staketet så att man säkert ska nå cykelparkeringen om man kommer från söder.

  Skolgård, träd och himmel

  Till skolstart öppnades en del av skolgården upp igen.

  1000 elevplatser till hösten 2024

  På uppdrag av Varbergs kommun byggs nu Trönninge skola ut. Idag har skolan en kapacitet på 800 elever och tillbyggnaden förväntas ge ytterligare 200 elevplatser. Tillbyggnaden kommer vara uppdelad på två plan med bland annat klassrum, grupprum, uppehållsytor, kapprum, toaletter och administrationsutrymmen.

  I projektet ingår även att bygga ut den befintliga matsalen samt både nybyggnation och återställning av skolans utemiljö.

  På kommunens webbplats varbergvaxer.se kan du läsa mer om beslutsprocessen. Länk till annan webbplats.

  Tidplan

  Planeringen av projektet gick snabbare än väntat och arbetena kunde därför startas upp redan i februari 2023. Beräknad byggtid är cirka 13 månader och inflyttning sker till höstterminen 2024.

  • Vår 2023: Etablering påbörjades vecka 8. I april påbörjades arbetena med den nya tillbyggnaden.
  • Sommar 2023: Under sommarlovet påbörjas utbyggnaden av den befintliga matsalen.
  • Höst/Vinter 2023: Utemiljön söder om skolan öppnas igen.
  • Vinter/vår 2024: Biblioteket stängs för att kunna bygga passage mellan befintlig och ny byggnad.
  • Vår/sommar 2024: Byggnationen klar och den nya utemiljön färdigställs.

  Periodvis kommer cykeltrafiken att ledas om då nuvarande cykelväg kommer att användas för byggtransporter. Vi lägger stor vikt vid att upprätthålla säkerheten när byggtrafik sker i och omkring skolområdet.

  Skiss framtagen ur fågelperspektiv. Illustrerar var tillbyggnaden ska ligga samt till viss del utformning av utemiljön.

  Skiss över tillbyggnadens placering.

  Prenumerera på information

  Vill du vara säker på att inte missa några nyheter om tillbyggnationen på Trönninge skola? Varje gång vi lägger till ny information på den här sidan, eller nyheter om projektet får du som prenumerant en notis. För att prenumerera behöver du ange din e-postadress.

  För nya prenumerationer skickar vi ut ett bekräftelsemejl. Kontrollera därför gärna din mejl och ge samtycke till att bli prenumerant. Länk för samtycke finns i mejlet.

  I vår Integritetspolicy kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter

  Du kan när som helst välja att avsluta din prenumeration och din e-postadress raderas från vårt arkiv.

  Hantera prenumeration

  Hitta till bygget

  Våra byggprojekt är utsatta på Varbergskartan. Med hjälp av den kan du lätt navigera till platsen.

  Senast publicerad:

  Byggstatus

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Planering och projektering

  2. Byggnation

   Ingress

  3. Besiktning

   Ingress

  4. Överlämnande/Inflyttning

   Ingress

  Projektledning

  Frida Gren

  Frida Gren

  Byggprojektledare

  E-post: Frida.gren@varberg.se
  Telefon: 0340 – 50 60 26

  Fakta

  Kategori

  Tillbyggnation

  Arkitekt

  Fredblads arkitekter

  BTA (Bruttoarea)

  1900 m2

  Entreprenör

  Serneke

  Entreprenadform

  Totalentreprenad

  Byggtid

  Vintern 2023 - Sommaren 2024