Bläshammar förskola

  Bläshammar expanderar med nya bostadsområden och för att möta behovet av förskoleplatser byggs en ny förskola i området. Unikt för projektet är en nytänkande satsning på utemiljön som ska främja barnens viktigaste uppdrag - leken.

  Senaste nytt i projektet

  Sommar på bygget

  I Bläshammar går bygget i stadig takt och det pågår arbete överallt. Det läggs mattor där betongen torkat, storköket är färdigkaklat och det arbetas med gatsten, staket och lekmiljöer. Det pågår också ett arbete med pendelparkeringen där man bland annat asfalterar, flyttar belysning och målar nya linjer. Under semesterveckorna 28 -31 är det lugnt på byggarbetsplatsen med undantag för visst arbete med ventilationsmontage.

  Maj 2024

  Äntligen blev det dags för studiebesök med ett gäng nyfikna förskolebarn. Det blev rundvandring, kluriga frågor och bulle såklart!

  Läs vår senaste nyhet här!

  En byggarbetsplats med snitslad gångbana. Vuxna och barn i varselväst. Träd och gräs i förgrunden. 

  Februari 2024

  Byggnationen av den nya förskolan löper på bra. Alla stora arbeten med gjutningar är avklarade, takstolarna kom på plats i december och milstolpen "tätt hus" passerades innan årsskiftet. Nu gipsas innertak, väggar reglas upp och därefter görs invändiga installationer. Utvändigt är yttertaket nästan färdigt.

  Byggnad med byggnadsställning. En vit bil står parkerad på en grusplan framför byggnaden 

  Ingången till kontorsdelen. Bilden är tagen den 27 februari 2024.

  Ett drönarfot över byggarbetsplatsen som är täckt av snö. Formen på förskolan syns.

  Byggarbetsplatsen för Bläshammar förskola. Bilden är tagen den 7 december 2023.

  Bevarad vegetation

  På tomtens västra delar mot Siers förskola står träd och vegetation kvar som förut. Detta är bevarat för att bli en del av den framtida utemiljön som får en nytänkande satsning. Du kan läsa mer om detta längre ner på sidan.

  Tätare transporter

  Alla leveranser till bygget sker via den väg som är markerad för byggtrafik. Vägen korsar en gång- och cykelbana, under byggtiden har ett tillfälligt hinder satts upp för att hålla nere farten. Vi uppmanar trafikanter och gående att vara extra uppmärksamma och använda reflex när det är mörkt.

  Arbetstider

  Arbete utförs normalt på vardagar mellan klockan 07-16. Under bygget kan vissa arbetsmoment uppfattas som bullrande för omgivningen då det inte ingår i den normala ljudbilden. I bygget försöker vi begränsa detta, tex. genom planering för att minska antalet transporter och enskilda bullerdämpande åtgärder där möjligheten finns.

  Barnryggar och skogsmulle som står i grönt och håller i sin svans.

  Hej kollikok! Skogsmulle kom och överraskade barnen och berättade om skogens och framför allt trädens viktiga egenskaper.

  Firade byggstart med barnen

  Torsdagen den 19 oktober firade vi byggstart med en liten ceremoni tillsammans med 4-åringarna från Siers förskola, vilka kommer att gå på den nya förskolan. Barnen planterade en skogslönn tillsammans med politiker. Trädet ska få växa sig stort och pryda den framtida utemiljön. Ceremonin toppades även med ett mycket spännande besök när självaste Skogsmulle kom smygandes mellan träden!

  Du kan läsa mer om byggstartsceremonin här

  Plats för 120 barn och satsning på nytänkande utemiljö

  Förskolan, som byggs på uppdrag av Varbergs kommun, får 6 avdelningar med plats för 120 barn i äldre förskoleåldern. Utformningen av byggnaden kommer utgå från de konceptförskolor som tidigare byggts i kommunen. Förutom utrymmen för förskolegrupperna kommer byggnaden även rymma ett mottagningskök samt en administrativ del med kontor, konferensrum och pausrum. Då förskolan byggs i anslutning till Siers förskola är ambitionen att dessa ska samverka och till viss del samnyttja sina utemiljöer. Förskolan väntas stå klar till vintern 2024.

  Information om bakgrund och planering finns på kommunens webbplats Varberg växer. Länk till annan webbplats.

  Nytänkande utemiljö

  På Bläshammar förskola görs en nytänkande satsning för att främja barnens viktigaste uppdrag - leken. Detta genom en naturrik utemiljö där barnens kreativitet och nyfikenhet får ta störst plats. Grundtanken är att en utemiljö med vegetation, kullar, stock och sten tillåter barnen att själva skapa leken jämfört med klassiska lekplatser där leken är mer förutbestämd. Naturmiljöer har även en förmåga att fånga upp barn på ett mer jämställt sätt samt att det tillåter lek utifrån barnens olika förutsättningar.

  Detta nya tankesätt för även med sig fler fördelar. Genom att behålla vegetationen på platsen får utemiljön en naturlig skuggning. Idag är den höga temperaturen som kan uppstå på utemiljöer som skolgårdar och lekplatser ett allt större problem. En annan positiv aspekt är möjligheten att kunna använda sig av material som redan finns på platsen, så som jordmassor, stenar och träd, vilket kan spara in på både miljön och materialkostnad.

  Illustrationsbild framtagen för Bläshammar förskolas utemiljö.

  Illustrationsbild för utemiljön framtagen i projekteringsstadiet av SYDVÄST arkitektur och landskap.

  I projektet har val och inspiration tagits utifrån såväl forskning kring barns behov och utveckling samt Örebro kommuns kreativa utvecklingsarbete med lekotoper. Fokus har legat på slutanvändaren, dvs. barnen, men även de pedagoger som ska arbeta på förskolan. Utgångspunkten har varit att utveckla en utemiljö som ska bidra till fysisk/psykisk utveckling och välbefinnande. Arbetet har drivits genom kunskapsdelning och en samförståelse där aspekter kring verksamhetens riktning, barnens behov och platsens förutsättningar vägdes samman.

  Läs mer om Örebro kommuns arbete med Lekotoper i "Lekotoper - En vägledning för naturlika gröna leklandskap". Länk till annan webbplats.

  Tidplan

  Byggstart i september 2023 och överlämning till verksamheten ska ske hösten 2024.

  Illustrationsbild för Bläshammar förskola

  En tidig illustrationsbild framtagen av Norconsult i projekteringsfas. Fasadfärg är ännu inte satt.

  Prenumerera på information

  Vill du vara säker på att inte missa några nyheter om Bläshammar förskola? Varje gång vi lägger till ny information på den här sidan, eller nyheter om projektet får du som prenumerant en notis. För att prenumerera behöver du ange din e-postadress.

  För nya prenumerationer skickar vi ut ett bekräftelsemejl. Kontrollera därför gärna din mejl och ge samtycke till att bli prenumerant. Länk för samtycke finns i mejlet.

  I vår Integritetspolicy kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter

  Du kan när som helst välja att avsluta din prenumeration och din e-postadress raderas från vårt arkiv.

  Hantera prenumeration

  Hitta till bygget

  Våra byggprojekt är utsatta på Varbergskartan. Med hjälp av den kan du lätt navigera till platsen.

  Senast publicerad:

  Byggstatus

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Planering och projektering

  2. Byggnation

   Ingress

  3. Besiktning

   Ingress

  4. Överlämnande/Inflyttning

   Ingress

  Projektledning

  Profilbild, Marcus Bergman

  Marcus Bergman

  Byggprojektledare

  E-post: Marcus.Bergman@varberg.se
  Telefon: 0340 - 50 60 30

  Fakta

  Kategori

  Nybyggnation

  Arkitekt

  Norconsult arkitekter

  BTA (Bruttoarea)

  1470 m2

  Entreprenör

  MVB Väst AB

  Entreprenadform

  Totalentreprenad

  Byggtid

  Höst 2023 - höst 2024