Illustration i fågelperspektiv på ny Håstensskolan. Fem huskroppar vävs samma till en. Utemiljö mot skogsdunge och bredvid badhus.

  Illustrationsbild framtagen av D Office Arkitekter

  Håsten, ny grundskola och anpassad grundskola

  Det behövs fler grundskoleplatser och fler platser för anpassad grundskola i Varbergs centrum. En ny modern grundskola med plats för 850 elever ska därför byggas på Håsten. Skolan ska ersätta den nuvarande Håstensskolan och innefattar även en ny stor idrottshall.

  Senaste nytt i projektet

  Vi gör ett nedslag på bygget och stämmer av med Jennie Mennerholm, byggprojektledare på Varbergs fastighets AB.

  Vad händer just nu i projektet?

  - Det går bra och vi följer tidplanen. Just nu pågår arbeten med taktätskikt och murning av fasad. Tak- och fasadarbeten kommer i stort sett att vara färdigställda innan sommaren. På insidan pågår arbeten med innerväggar, målning och installationer. Om ungefär en månad kommer husen att vara täta, berättar Jennie.

  Och visst kan vi se att det hänt saker de senaste månaderna. Sedan i december har bland annat de två idrottshallarna tagit form. Det är de två svarta byggnaderna till höger i bild.

  Drönarbild tagen över ett arbetsområde.

  Drönarbild över byggarbetsplatsen i april 2024. Foto: NCC

  Drönarbild tagen över ett snötäckt arbetsområde. Solen lyser på de två huskroppar som tagit form.

  Drönarbild över byggarbetsplatsen i början av december 2023. Foto: NCC

  I december kom alla väggar på skolbyggnaden på plats och förarbetet för att gjuta idrottshallarnas bottenplattor påbörjades. Invändigt arbetades det bland annat med installationer i skyddsrummet.

  Bilden nedan visar byggarbetsplatsen i september 2023.

  Byggarbetsplats sett från luften och runt om finns parkeringsplatser, byggnader och byggbodar.Förstora bilden

  Drönarbild över arbetsplatsen tagen i september 2023. Foto: NCC

  Parkeringar och transportväg

  Den norra delen av Pingvinens parkering har tagits i anspråk. Detta eftersom den nya idrottshallen ska byggas där. På parkeringens södra del, närmast Pingvinen, finns 80 nya parkeringsplatser. Bredvid finns även en ny cykel/mopedparkering. Besökare till området hänvisas till ytterligare parkering vid Boulodromen/Håstens IP.

  Det finns även en temporär parkering samt transportväg till skolverksamheten. Vägen går från Pingvinens parkering och löper längs arbetsområdet bort till vändzonen utanför skolköket.

  En illustrerad karta som beskriver olika parkeringsmöjligheter i området.

  Karta över parkeringsmöjligheter på Håstens fritidsområde.

  850 elevplatser och ny idrottshall

  Den nya grundskolan byggs på uppdrag av Varbergs kommun och kommer ligga på samma fastighet som dagens Håstensskolan. När nya Håstensskolan står klar kommer den att ha plats för 850 elever i årskurs F-9, varav 100 elevplatser är anpassad grundskola/särskola. Detta är en ökning med 400 elevplatser mot idag.

  I projektet ingår även att bygga en ny stor idrottshall med tre hallar, en ny inbjudande utemiljö, nytt skyddsrum och en utökning av antalet parkeringsplatser.

  Den befintliga Håstensskolan kommer vara i drift under byggtiden och rivs sedan när den nya skolan står klar.

  Inflyttning till höstterminen 2025

  Byggnationen startade i april 2023 och inflyttning är planerad till höstterminen 2025. Därefter rivs den befintliga skolan och de sista arbetena med utemiljön utförs under 2026.

  Tidplan

  Våren 2023: Bygget av den nya skolan startade i april.
  Sommar 2025: Den nya skolan ska stå klar.
  Höst 2025: Rivning av den gamla skolan sker.
  Vår 2026: Nya Håstensskolans nya utemiljö byggs upp.

  Mer information om projektets alla skeden finns på kommunens webbplats Varberg växer Länk till annan webbplats.

  Parkeringsplatser på Håstens fritidsområde påverkas under byggtid

  Vecka 13 började staket sättas upp runt byggområdet och den inhägnade ytan har sedan gradvis ökat i storlek under projektets gång. I takt med detta har antalet parkeringsplatser vid Pingvinen minskat.

  Just nu finns en parkering med ca 80 platser samt en ny cykel-/mopedparkering utanför pingvinen. Denna temporära parkeringslösning kommer till större del bestå under återstående byggtid. Parkering vid Lejonhallen är opåverkad. För ytterligare platser hänvisas besökare till parkeringen vid Boulodromen/Håstens IP (150-250m gång till Pingvinen).

  Skolverksamhetens parkering

  Tillfällig transportväg samt parkering för Håstensskolans verksamhet går från pingvinen och löper längs arbetsområdet bort till vändzonen utanför skolköket.

  Prenumerera på information

  Vill du vara säker på att inte missa några nyheter om Håstensskolan? Varje gång vi lägger till ny information på den här sidan, eller nyheter om projektet får du som prenumerant en notis. För att prenumerera behöver du ange din e-postadress.

  För nya prenumerationer skickar vi ut ett bekräftelsemejl. Kontrollera därför gärna din mejl och ge samtycke till att bli prenumerant. Länk för samtycke finns i mejlet.

  I vår Integritetspolicy kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter

  Du kan när som helst välja att avsluta din prenumeration och din e-postadress raderas från vårt arkiv.

  Hantera prenumeration

  Hitta till bygget

  Våra byggprojekt är utsatta på Varbergskartan. Med hjälp av den kan du lätt navigera till platsen.

  Senast publicerad:

  Byggstatus

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Planering och projektering

  2. Byggnation

   Ingress

  3. Besiktning

   Ingress

  4. Överlämnande/Inflyttning

   Ingress

  Projektledning

  Jennie Mennerholm

  Jennie Mennerholm

  Byggprojektledare

  E-post: Jennie.mennerholm@varberg.se
  Telefon: 0340 – 50 60 19

  Fakta

  Kategori

  Nybyggnation

  Arkitekt

  D Office Arkitekter AB

  BTA (Bruttoarea)

  Totalt 19 160 m2 (innefattar skola, idrottshall samt skyddsrum)

  Entreprenör

  NCC

  Entreprenadform

  Totalentreprenad

  Byggtid

  2023-2026