Illustration i fågelperspektiv på ny Håstensskolan. Fem huskroppar vävs samma till en. Utemiljö mot skogsdunge och bredvid badhus.

  Illustrationsbild framtagen av D Office Arkitekter

  Håsten, ny grundskola och anpassad grundskola

  Det behövs fler grundskoleplatser och fler platser för anpassad grundskola/särskola i Varbergs centrum. En ny modern grundskola ska byggas på Håsten för båda dessa behov.

  På uppdrag av Varbergs kommun byggs en ny grundskola på samma fastighet som dagens Håstensskolan. När nya Håstensskolan står klar kommer den att ha plats för 850 elever i årskurs F-9, varav 100 elevplatser är anpassad grundskola/särskola. Detta är en ökning med 400 elevplatser mot idag.

  I projektet ingår även att bygga en stor idrottshall med tre hallar, en ny inbjudande utemiljö, nytt skyddsrum och utökning av antalet parkeringsplatser.

  Den befintliga Håstensskolan kommer vara i drift under byggtiden och rivs sedan när den nya skolan står klar.

  Bygget genomförs under åren 2023-2025

  NCC är upphandlade som totalentreprenör för arbetet. Byggnationen startade under våren 2023 och inflyttning är planerad till höstterminen 2025.

  Aktuellt

  Byggets startade i april med fokus på de förberedande markarbetena med bla. schaktning för vatten och avlopp samt avjämning av marken. Innan sommaren tar vid påbörjas gjutningen av bottenplattorna som kommer bli byggnadernas grund. Efter sommaren anländer de prefabricerade väggarna vilka då är färdiga för att börja monteras.

  Tidplan

  Våren 2023: Bygget av den nya skolan startar.
  Sommar 2025: Den nya skolan ska stå klar.
  Höst 2025: Rivning av den gamla skolan sker.
  Vår 2026: Nya Håstensskolans nya utemiljö byggs upp.

  Mer information om projektets alla skeden finns på kommunens webbplats Varberg växer Länk till annan webbplats.

  Parkeringsplatser påverkas under byggtiden

  Från vecka 13 sätts staket runt byggområdet och den inhägnade ytan kommer gradvis att öka i storlek under projektets gång. I takt med detta kommer antalet parkeringar vid Pingvinen och Lejonhallen därför att minska. Besökare hänvisas till parkeringsplatser vid Boulodromen.

  Mer information och karta över parkeringsmöjligheterna på Håstens fritidsområde.

  Prenumerera på information

  Vill du vara säker på att inte missa några nyheter om Håstensskolan? Varje gång vi lägger till ny information på den här sidan, eller nyheter om projektet får du som prenumerant en notis. För att prenumerera behöver du ange din e-postadress.

  För nya prenumerationer skickar vi ut ett bekräftelsemejl. Kontrollera därför gärna din mejl och ge samtycke till att bli prenumerant. Länk för samtycke finns i mejlet.

  I vår Integritetspolicy kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter

  Du kan när som helst välja att avsluta din prenumeration och din e-postadress raderas från vårt arkiv.

  Hantera prenumeration

  Hitta till bygget

  Våra byggprojekt är utsatta på Varbergskartan. Med hjälp av den kan du lätt navigera till platsen.

  Senast publicerad:

  Byggstatus

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Planering och projektering

  2. Byggnation

   Ingress

  3. Besiktning

   Ingress

  4. Överlämnande/Inflyttning

   Ingress

  Projektledning

  Jennie Mennerholm

  Jennie Mennerholm

  Byggprojektledare

  E-post: Jennie.mennerholm@varberg.se
  Telefon: 0340 – 50 60 19

  Fakta

  Kategori

  Nybyggnation

  Arkitekt

  D Office Arkitekter AB

  BTA (Bruttoarea)

  Totalt 19 160 m2 (innefattar skola, idrottshall samt skyddsrum)

  Entreprenör

  NCC

  Entreprenadform

  Totalentreprenad

  Byggtid

  2023-2025