Illustration över hur nybyggnationen är tänkt att se ut med ett gult hus i tegel sett framifrån samt från sidan.

  Illustration över fasaden på hus E, den nya tillbyggnaden. Illustration: D OFFICE arkitekter ab

  Väröbackaskolan, om- och tillbyggnation

  Väröbacka och omkringliggande orter norr om Varberg växer och det finns ett behov av att utöka antalet elevplatser på Väröbackaskolan. Idag inrymmer skolan 450 elever, men med en om- och tillbyggnation ska skolan ha plats för ytterligare 200 elever. I projektet ingår anläggningen av Väröbacka konstgräsplan.

  Senaste nytt i projektet

  Projektet med om- och tillbyggnationen av Väröbackaskolan har slagits ihop med projektet Konstgräsplan Väröbacka som ska byggas intill. Byggnationerna genomförs därmed som ett gemensamt projekt med en entreprenör. Entreprenadskontrakt skrevs med Serneke i oktober 2023.

  Bygglov för skolan är överklagat vilket kan komma att påverka tidplanen.

  Anläggningen av konstgräsplanen startar i maj 2024 och ska stå klar under hösten.

  Plats för 200 fler elever

  Skolan har idag plats för 450 elever i årskurs F-9 och ska nu utökas med ytterligare 200 elevplatser genom en tillbyggnation. Den nya delen ska förutom elevutrymmen även innehålla skolkök och matsal, en ny fullstor hemkunskapssal, utrymme för uppehållsyta samt elevcafé. Den befintliga matsalen med kök ska i stället byggas om till lokaler för administration med personalutrymmen, konferensrum och förråd. Nuvarande hemkunskapssal byggs om till bibliotek.

  Utöver om- och utbyggnaden av skolverksamheten ska det byggas 4 nya omklädningsrum samt kiosk i idrottshallen. Detta för att tillgodose idrottsverksamheten när Väröbacka konstgräsplan står klart. I projektet ingår även att bland annat bygga om skolgården och säkra upp gångvägar.

  Om- och tillbyggnaden utförs på uppdrag av Varbergs kommun och du kan läsa mer om projektets bakgrund och planering på kommunens webbplats Varberg växer. Länk till annan webbplats.

  Projektet slås ihop med Väröbacka konstgräsplan

  I projeket ingår även att anlägga en ny konstgräsplan i anslutning till skolan. När upphandlingen av Väröbacka konstgräsplan försenades bestämdes det att de båda projekten skulle slås ihop och upphandlas gemensamt. Den nya fullstora konstgräsplanen ska anläggas bredvid skolan och ha läktare, carport och belysning. Bredvid ska även en ny stor parkering anläggas. Läs mer på projektsidan för Väröbacka konstgräsplan.

  Väröbackaskolan, tilltänkt ritning i 3D

  Tidplan

  Upphandling av entreprenör annonserades i juli 2023 och kontrakt skrevs med Serneke i oktober samma år.

  Ambitionen är att utbyggnaden ska står klar till höstterminen 2025 och ombyggnationen av övriga skollokaler är klar till vintern 2025.

  Bygglov för skolan är överklagat och kan komma att påverka tidplanen.

  Konstgräsplanen har byggstart våren 2024 och ska stå klar till hösten 2024.

  Prenumerera på information

  Vill du vara säker på att inte missa några nyheter om projektet? Varje gång vi lägger till ny information på den här sidan, eller nyheter om projektet får du som prenumerant en notis. För att prenumerera behöver du ange din e-postadress.

  För nya prenumerationer skickar vi ut ett bekräftelsemejl. Kontrollera därför gärna din mejl och ge samtycke till att bli prenumerant. Länk för samtycke finns i mejlet.

  I vår Integritetspolicy kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter

  Du kan när som helst välja att avsluta din prenumeration och din e-postadress raderas från vårt arkiv.

  Hantera prenumeration

  Hitta till bygget

  Våra byggprojekt är utsatta på Varbergskartan. Med hjälp av den kan du lätt navigera till platsen.

  Senast publicerad:

  Byggstatus

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Planering och projektering

  2. Byggnation

   Ingress

  3. Besiktning

   Ingress

  4. Överlämnande/Inflyttning

   Ingress

  Projektledning

  Frida Gren

  Frida Gren

  Byggprojektledare

  E-post: Frida.gren@varberg.se
  Telefon: 0340 – 50 60 26

  Fakta

  Kategori

  Om- och tillbyggnation

  Arkitekt

  -

  BTA (Bruttoarea)

  3700 m2

  Entreprenör

  Serneke

  Entreprenadform

  Totalentreprenad

  Byggtid

  -