Stadshus C, drönarbild. Stor tegelbyggnad i form av en åtta omgiven av flervåningshus. En park med stora trädkronor i bilden bortre del.

  Kv Postmästaren

  I hörnet Norrgatan - Östra Långgatan hittar du Varbergs kommuns kundservice. Stadshus C innefattar nästan hela kvarteret Postmästaren.

  I kvarteret Postmästaren ligger Stadshus C. Här sitter flera av kommunens förvaltningar. Kontorsbyggnaden omfattar nästan hela kvarteret, i hörnet Norrgatan – Östra Långgatan ligger Varbergs kommuns kundservice. Utöver kontor finns det hörsalar, sammanträdesrum, café och uppvärmningskök i fastigheten.

  Under våren 2020 köptes den del som utgjorde hyreslägenheter av Varbergs Fastighets AB som nu äger hela kvarteret Postmästaren. Ett ombyggnationsprojekt påbörjades under december 2022 vilket innebär att kvarteret Postmästaren byggs om och kommer utgöra Stadshus C.

  Är du nyfiken på byggprojektet Om- och påbyggnation Stadshus C finns här mer information

  Historia

  Under mitten av 1970-talet fanns det stora planer för kvarteret Postmästaren. Exploatör, Curt Lundahl från Göteborg, hade köpt fastigheterna och planerade för galleria. Planerna gick i stöpet och flera av husen började förfalla.

  När fastighetsbolaget ville köpa Postmästaren av Curt Lundahl ville han absolut inte sälja till ett kommunalt bolag. Så den flyhänte revisorn och ledamoten i kommunfullmäktige, Bertil Diding, ordnade att bulvanköp genom ett bolag i Falkenberg.

  I maj 1976 förvärvar Varbergs Fastighets AB kvarteret Postmästaren och har som plan att flytta Försäkringskassan från kvarteret Läkaren till kvarteret Postmästaren. Men eftersom ett par av byggnaderna var eldhärjade och flera förfallna så ska rivningar först genomföras. Detta sker i slutet av 1976.

  Men det fanns oklarheter kring hyresgäster så projekteringen gick på sparlåga fram till december 1978. Då tog det fart och i juni 1980 var huset färdigt! Både Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Radio Halland har varit hyresgäster. Men allt eftersom har de externa hyresgästerna lämnat fastigheten och kommunala verksamheter har flyttat in.

  Varbergs Fastighets AB äger och förvaltar kvarteret Postmästaren sedan 1976.

  Hitta till Kvarteret Postmästaren

  Är du nyfiken på var Kvarteret Postmästaren ligger? Alla våra fastigheter är utsatta på Varbergskartan, med hjälp av den kan du lätt navigera.

  Senast publicerad:

  Fakta

  Fastighetsbeteckning

  Postmästaren 16

  Byggår

  1979

  Arkitekt

  -

  BTA (Bruttoarea)

  8 777 m²

  Tillgänglighet

  Tillgänglighetsanpassade parkeringsplatser finns bland de allmänna parkeringarna i anslutning till huset. Det finns ramp till entrén, hiss och RWC.

  Kontakt

  Är du hyresgäst och vill komma i kontakt med oss som arbetar med din fastighet?

  Alla kontaktuppgifter finns här