Nyheter

    Vi är stolta över vårt uppdrag! I vårt nyhetsflöde kan du läsa om vårt arbete med att förvalta kommersiella lokaler och kulturfastigheter, bygga samhällsfastigheter och erbjuda parkering i p-hus.

    • 19 juni 2018

      Varmbadhusets bassäng restaureras till sin forna glans

      I maj påbörjades renovering av Varmbadhusets badanläggning. Ambitionen är att återskapa bassängen så långt det går, till hur den såg ut vid uppförandet 1925. Under rivningsarbetet uppdagades att konstruktionen runt bassängen var hårt angripen efte...